Destinacije ::

Na krajnjem jugozapadu Makedonije, oblast Struga zahavata zapadni deo kotline i obale Ohridskog jezera, sa Jablanicom na zapadu i Karaormanom na severu. Ovu oblast obeležavaju prirodni ekosistemi jezera Ohrid, i dela toka Crnog Drima i veštačkog jezera Globočica, u zagrljaju planina Jablanice i Karaormana.

Kontinentalne odlike oblasti menja blizina Jadranskog mora sa svojim toplim vazdušnim strujama, pa izuzetno prijatna klima čini jednu od osnova razvoja turističke ponude oblasti Struga. Sa temperaturama vazduha koje retko dostižu tropske visine i Ohridskim jezerom čija voda u letnjim mesecima dostiže vrlo toplih 26 stepeni, ovaj region je uglavnom bez tropskih vrućna, sa svežijim noćima idealan za lep odmor.

Ohridsko jezero

Ohridsko jezero je jedinstveni eko-sistem, bogat endemskim i retkim biljnim i životinjskim vrstama, zaštićen je kao nacionalno dobro, a 1980. godine, proglašen je, zajedno sa gradom Ohridom delom svetske kulturne baštine i nalazi se pod zaštitom UNESCO povelje.

Jedinstvenost ovog jezera rezultat je geografske izolovanosti i vrlo dugog postojanja, koje pronalazimo samo u još nekoliko slučajeva u čitavom svetu kao što su Bajklasko jezero u Sibiru ili Tanganjika u Africi, što govori dovoljno o istinskoj vrednosti i vrlinama “večnog” Ohrida. Sa svojom jedinstvenom florom i faunom, Ohridsko jezero je jedan od najvećih bioloških rezervata u Evropi i polje velikog interesovanja naučnika i istraživača.

Reka Crni Drim

Smatra se da je jedan od najlepših prirodnih fenomena izvor reke iz jezera. Crni Drim, na svom putu ka Jadranskom moru, prolazi kroz Stugu, deleći grad na dva dela, i donoseći izuzetne prizore i jedinstvene karakterstike ove oblasti.

Drim izvire iz jezera na visini od skoro 700 metara, što reci daje karakter brdovitih reka, bogatih kristalno čistom vodom. Rečni tok usporavaju dva veštačka jezera – Globočica i Debar. Ova jezera pored svoje energetske vrednosti, postala su i značajna rekretaivna mesta za sve koji uživaju pešačkim turama, sportovima na vodi, pecanju i svim aktivnostima koje zaštićena prirodna okolina može da ponudi.

Veštačko jezero Globočica

Na branom usporenom toku Crnog Drima prostire se veštačko jezero Globočica. Udaljeno je samo 20-ak km od Struge, i predstavlja jedan lep rekreativni centar. Izuzetno bogato ribom, vrlo je zanimljivo za sve ljubitelje pecanja, a nudi i široke mogućnosti za sve koji vole aktivan odmor i boravak u prirodi. Pešačke ture, planinski biciklizam, orijentiring, ali i užvanje u prirodi privlače sve više posetilaca svake godine.

Planina Karaorman

Planina Karaorman najzapadni je deo planinskog lanca koji započinje Šara. Ime je turskog porekla, i znači Crna Gora, a duguje ga istim onim karakteristikama koje deli sa crnogorskim planinama. To su guste i stare bukove šume koje sa visinom dobijaju karakteristike četinara i niskog žbunastog rastinja. Najviši vrh ove planine je Orlov vrh, i nalazi se na 1794. metra nadmorske visine. Ako je sudeći po imenu, nekada su se ove veličanstvene ptice mogle naći u ovoj netaknutoj prirodi.

Grad Struga

Srce ove oblasti čini ljupki gradić Struga, razbaškaren na izvoru Crnog Drima iz Ohridskog jezera. Sa svojim jedinstvenim geografskim odlikama i istorijom koja seže do antičkih vrmena, pravi je biser ne samo Makedonije, već i Balkana. Svega 20 km udaljena od Ohrida, Struga omogućava mirniji i spokojniji doživljaj i popularno je izletište i za mnoge Ohriđane. Struga je i kultruni centar, sa brojnim znamenitostima kao što su stari bazar, Prirodnjački muzej i mnogobrojna svetilišta.

Ranohrišćanska Bazilika u Radolištu (V vek)

Ova ranohrišćanska Bazilika iz V veka nalazi se 1 kilometar zapadno od Struge. To je crkva na tri broda sa apsidom okrenutom prema istoku, a čuva mozaike velike umetničke i kulturne vrednosti. Pod priprate i središnjeg broda prekriveni su mozaicima na kojima su predstavljeni stilizovani četvorolisti sa dvostrukim pletenicama na rubovima. Na ovako dobijenim medaljonima predstavljeno je drveće sa svojim plodovima, kao i životinje.

Prostor između kružnih polja popunjen je motivima Solomonovog čvora, dok se između istočnog i severnog pilastra u priprati nalaze raskošno ukrašene ilustracije riblje krljušti. Centralni brod na naosu ukrašen je polokružnim i kružnim oblicima na kojima su stilizovane predstave riba, jegulja, rakova i ptica.

Bazilika kod sela Oktisi (V vek)

Ranohrišćanska bazilika u selu Oktisi, udaljenom oko 15 km severno od Struge, otkrivena je 1927. godine, kada je na tom mestu počela gradnja crkve Svetog Nikole. Svojim oblikom crkva pripada istočnomediteanskom tipu ranohrišćanskih crkava i datira sa kraja V veka. Na podnim mozaicima dominiraju geometrijske forme koje su izvedene bršljanovim listovima i grančicama oker, crvene i sive boje.

Pod crkve bogato je ukrašen slikama jelena, konja, cvetova i drveća. Ono što privlači najveću pažnju je mozaik u priprati. Na njemu je predstavljena fasada građevine na četiri stuba između kojih je smešten kantaros sa dve ptice koje piju vodu sa izvora. Ispred građevine nalazi se kantaros sa dva jagnjeta koja piju vodu, i predstavljaju rajsko naselje. Cela kompozicija oslikana na fasadi označava „Izvor života“.

Crkva Rođenja Bogorodice u Kalištima (pećinska)

Za crkvu je iskorišćena prirodna pećina planine Mokra i, u početku, bila je namenjena pustinjacima kao dobro utočište. Kasnije je adaptirana, pridodate su joj drvene stepenice, što je olakšavalo pristup, i od tada ima današnji oblik. Ova crkva u pećini je jedinstvena po tome što su u njoj do danačnjeg dana ostale očuvane ćelije u kojima su monasi živeli potpuno odvojeno od spoljnjeg sveta u neprestanoj molitvi i postu.

Crkva je čuvena po svom fresko-slikarstvu koje je potiče iz prve polovine XVI veka, a istorčari kulture posebno izdvajaju freska svetitelja i lekara Svetog Pantelejmona naslikanog zajedno sa svojim učiteljem, Ermolajem, koji ga je i krstio i uveo u hrišćanstvo. Od posebnog značaja je i freska Svetog Ćirila i Svetog Klimenta Ohridskog, na kojoj su sveci prikazani kako činodejstvuju okrenuti jedan prema drugome. To je prvi primer takvog ikonografsakog predstavljanja ne samo u Makedoniji, nego i na celom Balkanskom poluostrvu.

Potrebno je pomenuti i likove Svetih Arhangela Mihaila i Gavrila, koji su naslikani kako stoje na ulazima u crkvu. U pitanju je veoma stara simbolika ranohrišćanskog perioda koja ove Arhanđele predstavlja kao zaštitnike hrama. Arhanđel Mihailo je predstavljen sa mačem kako opominje neverne i grešne.

Bazilika Presvete Boborodice u Vraništu

Prema legendi u ovoj crkvi je krunisan car Samuilo, pa je stanovništvo i danas naziva „Kraljevska crkva“. Izgrađena u IX ili X veku, ova crkva predstavlja pravu retkost ne samo u Makedoniji nego i na Balkanu. To je jedinstvena orijentalna bazilika na tri broda i jednim krovom na dve vode.

Centralni brod dobija svetlost kroz prozore na apsidi i na bočnim, južnim i severnim, zidovima bazilike. Ovakvim načinom osvetljavanja stvara se svojevrsna mistična atmosfera, nekarakteristična za ostale makedonske bazilike, koja, međutim, ovu crkvu povezuje sa istočnim bazilikama.

Crkva Svetog Arhagela Mihaila u Radoždu (pećinska)

U prirodnoj pećini na strmoj steni u jednom od najlepših krajeva zapadne obale Ohridskog jezera, iznad sela Radožda, nalazi se crkva posvećena Arhangelu Mihailu. To je jedna od najstarijih pećinskih crkava otkrivenih na obalama Ohrida, a današnji izgled dobila je u XIV veku, kada je i oslikana.

Najlepša freska ove crkve je nesumnjivo „Čudo u Kani“, na kojoj je izvanredno predstavljen sam Arhangel Mihailo. Treba pomenuti i kompoziciju koja predstavlja Hristovo stradanje, kao i jednu, nedavno otkrivenu, fresku Svetog Klimenta, zaštitnika grada Ohrida. Freske predstavljaju stariji rad Ohridske škole slikarstva iz XIV veka.

Crkva Svetog Atanasija u Kalištu (pećinska)

Crkva u pećini nalazi se 500 metara južno od manastira u Kalištima, u steni iznad jezera. Do nje se može doći kamenim stepenicama, a u njoj je sačuvana najveća zbirka srednjovekovnih fresaka u celoj oblasti Struge. Prema stilskim odlikama nedvosmisleno je utvrđeno da datiraju iz 60-ih godina XIV veka.

U gornjem delu crkve nalaze se freske velikih praznika – Hristovo rođenje, Sretenje, Raspeće, Mironosnice na Hristovom grobu, Blagovesti i kompozicija koja predstavlja Bogorodicu i Svetog Jovana Krstitelja kako se klanjaju Hristu i mole se za spas grešnika. Crkva je posvećena arhiepiskopu Svetom Atanasiju iz Aleksandrije koji je živeo u IV veku i koji se praznuje 31. januara.

Crkva Svetog Spasa u Višni (pećinska)

Crkva Svetog Spasa se nalazi na oko 2 km severnoistočno od sela Višni, kod mesta koje je poznato kao „Trpeza“, na kanjonu reke Sušice. Smeštena je na steni 20 metara iznad zemlje. Freske, nažalost, nisu dobro očuvane usled uticaja vlažnog vazduha. Sve pećinske crkve svojim specifičnostima predstavljaju retke spomenike budući da su ih isposnici, koristeći prirodne lepote, prilagodili svojim potrebama.

 

Lokacija na mapi

Smeštaji - Oblast Struga
Rent-A-Car - Oblast StrugaIzleti/Ekskurzije - Oblast Struga

Gradovi