Ekskurzije

Pelister

Nacionalni park Pelister nalazi se na strmim obroncima planine Baba u jugozapadnoj Makedoniji. Uzdiže se iznad istočnih obala Prespanskog jezera koje leži u kotlini između Babe, Galičice, Petrina i Suve Gore. Čitav nacionalni park smešten je u zapadnom delu Pelagonijske ravnice i udaljen je od grada Bitolja samo 7 kilometara. Ovaj nacionalni park koji se prostire na površini od čak 12.500 hektara proglašen je nacionalnim parkom sredinom XX veka i prvo je i najstarije zaštićeno dobro u Makedoniji.

Pročitajte više - Pelister

Smeštaji - PelisterRent-A-Car - Pelister


Ekskurzije - Pelister