Rent-A-Car

Mavrovo

Mavrovo je naizgled sasvim običan gradić u Republici Makedoniji, ali ovo malo naseljeno mesto na severozapadu države je zapravo bitno turističko naselje koje je deo visokoplaninske turističke oblasti Mavrova. Smešteno je na visovima planine Bistre. Nekada se na severoistoku od ovog prekrasnog mesta protezala Mavrovska visoravan, ali je podizanjem brane pretvorena u Mavrovsko jezero. Ovo mesto odlikuje i oštra planinska klima koja pogoduje svima koji beže od neizdrživih vrućina u toku letnjih meseci na neko prijatnije mesto.

Pročitajte više - Mavrovo

Smeštaji - MavrovoIzleti/Ekskurzije - Mavrovo

Rent-A-Car Mavrovo