Ekskurzije

Demir Kapija

Demir Kapija je mali grad u Povardarju u Makedoniji, u zagrljaju Demirkapijske klisure kroz koju je Vardar probio svoj put do Solunskog zaliva. Ovo maleno mesto, koje možete za svega nekoliko sati obići i peške, ima dugu istoriju koju su istraživanja počela da otkrivaju tek u drugoj polovini XX veka. U davna vremena, kada su jedino karavani krstarili putevima koji povezuku istok i zapad, Demir Kapija bila je obeležena kao mesto trgovine cenjenom i skupom robom.

Pročitajte više - Demir Kapija

Smeštaji - Demir KapijaRent-A-Car - Demir Kapija


Ekskurzije - Demir Kapija